Przejdź do głównej treści

Formularz zgłoszenia reklamacji


Dane klienta

Dane reklamowanego towaru
Uzupełnienie poniższych danych nie jest obowiązkowe, ale może przyspieszyć proces reklamacji.

Zdjęcia przedmiotu reklamacji
Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji *

Dane do kontaktu

Potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z Klauzulą informacyjną firmy Farutex Sp. z o.o. *

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000071620, REGON: 192622669, NIP: 5921987110, adres e-mail do kontaktu: kontakt@farutex.pl zwana dalej: Administratorem.
  2. Jeśli reklamację składasz w imieniu własnym, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zawartej z nami umowy lub/i obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a lub/i c RODO), jeśli zaś jesteś osobą kontaktową po stronie reklamującego Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia reklamacji.
  4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, a także dostawcom usług, z których korzysta Administrator (np. obsługa strony internetowej).
  5. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego.
  6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
  7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem IOD@farutex.pl.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
* - pola wymagane
E-BidfoodAkademia BidfoodNewsletter
Bidfood Farutex - zaopatrzenie gastronomii, dostawy horeca
Zamknij
Komunikat
Zamknij
Bidfood Farutex - zaopatrzenie gastronomii, dostawy horeca nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu