Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000071620, REGON: 192622669, NIP: 5921987110, adres e-mail do kontaktu: kontakt@farutex.pl zwana dalej: Administratorem.

 2. Dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz, gdy będzie to niezbędne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń każdej ze stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto dane mogą być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów oraz usług, a także w celach marketingowych podmiotów trzecich, w przypadku wyrażenia na to zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje u Administratora mogą być podejmowane automatycznie, a dane będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowania oferty do Państwa potrzeb. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób Państwa wiązać.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość, przedstawienia oferty i/lub wysłania informacji handlowych i marketingowych.

 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, a także dostawcom usług, z których korzysta Administrator (np. obsługa strony internetowej, wysyłka newslettera).

 6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane (udzielenia odpowiedzi, do zakończenia negocjacji i/lub w czasie gwarantującym dochodzenie lub obronę roszczeń) lub, w przypadku zgody na działania marketingowe lub subskrypcję newslettera, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu (można tego dokonać w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny zamieszczony na końcu każdego newslettera lub kontaktując się Administratorem).

 7. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, wówczas mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec takiego przetwarzania. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 9. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 10. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: IOD@farutex.pl.

 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

E-BidfoodAkademia BidfoodNewsletter
Bidfood Farutex - zaopatrzenie gastronomii, dostawy horeca
Zamknij
Komunikat
Zamknij
Bidfood Farutex - zaopatrzenie gastronomii, dostawy horeca nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu